Solina – Mențiuni legale: termenii și condițiile site-ului 

DISCLAIMER:
Site-ul este proprietatea Solina și a licențiatorilor săi. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord că utilizarea de către dvs. a Site-ului este guvernată de acești Termeni și Condiții. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții, vă rugăm să vă abțineți de la utilizarea Site-ului.
Pentru a utiliza acest site, trebuie mai întâi să citiți și să fiți de acord cu Politica de Confidențialitate și Cookie-uri

1. General

1. Generalități
1. Site-ul, disponibil via https://www.ro.solina.com/ (denumit în continuare “Site-ul”), este deținut și exploatat de Solina Grup, înființată în conformitate cu legislația franceză, având sediul social în P.A. du Hindré III, Rue des Ecotais 201, 35310 Bréal-Sous-Monfort, Franța.

2. Acești termeni și condiții ale site-ului (în continuare “Termeni și Condiții”) stabilesc modul în care puteți utiliza Site-ul. Prin vizitarea sau utilizarea Site-ului în orice mod, sunteți de acord să respectați acești Termeni și Condiții. Acești Termeni și Condiții se aplică tuturor modalităților pe care le utilizați pentru a avea acces la Site.

3. Solina își rezervă dreptul, la discreția sa, de a schimba, modifica, adăuga sau elimina porțiuni din acești Termeni și Condiții, în orice moment. Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic acești Termeni și Condiții pentru modificări. Utilizarea în continuare a Site-ului după postarea modificărilor va însemna că acceptați și sunteți de acord cu modificările. Atâta timp cât respectați acești Termeni și Condiții, Solina vă acordă un privilegiu personal, neexclusiv, netransferabil și limitat de a accesa și utiliza Site-ul.

2. Licența și utilizarea Site-ului
2.1. Conținutul (de exemplu, toate textele, grafica, interfețe utilizator, interfețe vizuale, fotografii, mărci comerciale, logo-uri, sunete, muzică, artă și cod de computer) conținute în acest Site sunt doar ca scop informativ general, și dacă nu se precizează altfel, noi sau licențiatorii noștri deținem drepturile de proprietate intelectuală ale Site-ului și materialele de pe Site. Puteți vizualiza, descărca numai în scopuri de cache și imprima pagini de pe acest site pentru uz personal, sub rezerva termenilor de mai jos.

Nu trebuie:
 – Să publicați Conținut sau orice alt material de pe acest Site (inclusiv republicarea pe un alt site web);
 – Să vindeți, închiriați sau sublicenția în alt mod Conținutul sau orice alt material de pe Site;
 – Să afișați în mod public orice conținut sau orice alt material de pe Site;
 – Să reproduceți, duplicați, copiați sau exploatați în alt mod Conținutul sau orice alt material de pe Site-ul nostru în scopuri comerciale;
 – Să editați sau modificați în alt mod orice conținut sau orice alt material de pe site;
 – Să redistribuiți conținutul sau orice alt material de pe acest site, cu excepția conținutului pus la dispoziție în mod specific și în mod expres pentru redistribuire (cum ar fi buletinele informative ale Solina etc);
 – Să utilizați orice „deep-link”, „page-scrape”, „robot”, „spider” sau alt dispozitiv, program, algoritm sau metodologie automată sau orice alt proces manual similar sau echivalent, pentru a accesa, achiziționa, copia sau monitoriza orice parte a Site-ului sau a oricărui conținut, sau pentru a reproduce sau eluda în orice mod structura de navigare sau prezentarea site-ului web sau a oricărui conținut, pentru a obține sau a încerca să obțineți materiale, documente sau informații prin orice mijloace care nu sunt puse la dispoziție în mod intenționat prin intermediul site-ului web;
 – Să încercați să obțineți acces neautorizat la orice parte sau caracteristică a Site-ului sau la orice alte sisteme sau rețele conectate la Site sau la orice server al Solina, sau la oricare dintre serviciile oferite pe sau prin intermediul Site-ului, prin hacking, forțarea accesului sau orice alt mijloc ilegitim;
 – Să sondați, scanați sau testați vulnerabilitatea Site-ului sau a oricărei rețele conectate la site și nici să nu încălcați măsurile de securitate sau autentificare pe Site sau orice rețea conectată la Site;
 – Să nu efectuați o căutare inversă, să urmăriți sau să încercați să urmăriți orice informație despre orice alt utilizator sau vizitator al Site-ului sau orice alt client al Solina sau să exploatați Site-ul sau orice serviciu sau informații puse la dispoziție sau oferite de sau prin intermediul Site-ului , în orice mod care are scopul de a dezvălui orice informații, inclusiv, dar fără a se limita la identificarea personală sau informații, alte decât propriile informații, astfel cum așa cum se prevede pe Site;
 – Să întreprindeți orice acțiune care impune o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii Site-ului sau a sistemelor sau rețelelor Solina sau a oricăror sisteme sau rețele conectate la Site sau la Solina Grup;
 – Să folosiți orice dispozitiv, software sau program pentru a interfera sau încerca să interferați cu funcționarea corectă a Site-ului sau orice tranzacție care se desfășoară pe Site sau cu utilizarea de către orice altă persoană a Site-ului web;
 – Să falsificați antetele sau să manipulați în alt mod identificatorii pentru a ascunde originea oricărui mesaj sau transmitere pe care o faceți către Solina pe sau prin intermediul Site-ului sau al oricărui serviciu oferit pe sau prin intermediul Site-ului.
 – Nu puteți pretinde că sunteți sau că reprezentați pe altcineva sau că vă asumați că sunteți o altă persoană sau entitate.
 – Să utilizați site-ul web sau orice conținut pentru orice scop ilegal sau interzis de acești Termeni și Condiții sau pentru a solicita efectuarea oricărei activități ilegale sau a altei activități care încalcă drepturile Solina sau ale altora.

2.2. Prin încărcarea, crearea sau transferul în alt mod de informații, date sau imagini prin intermediul Site-urilor și fără a aduce atingere prevederilor Politicii noastre de Confidențialitate, ne acordați o licență neexclusivă, gratuită, la nivel mondial, sublicențiabilă și transferabilă de utilizare, copiere, stocare, modificare, transmitere și afișare a conținutului utilizatorului în măsura în care este necesar pentru a completa și actualiza Site-ul.
2.3. Ne rezervăm dreptul, dar nu avem nicio obligație, de a monitoriza și elimina orice conținut al utilizatorului care este considerat a încălca prevederile Termenilor și Condițiilor sau a fi inadecvat sau care încalcă drepturile terților sau legile sau reglementările aplicabile.

3. Drepturi de proprietate

3.1. În cadrul Acordului dintre utilizator și noi, Site-ul și toate drepturile de proprietate intelectuală stabilite și/sau aplicabile, conexe sau conexe la nivel mondial rămân proprietatea noastră exclusivă.

3.2. Toate drepturile legate de și asupra Site-ului care nu sunt acordate în mod expres utilizatorului în acești Termeni și Condiții sunt rezervate nouă. Cu excepția celor prevăzute în mod expres în prezentul document, utilizatorului nu i se acordă nicio licență expresă sau implicită cu privire la Site sau la orice parte a acestuia, inclusiv orice drept de a obține orice cod sursă, date sau alte materiale tehnice legate de Site.

4. Linkuri către alte site-uri

4.1. Acest Site poate conține link-uri către alte site-uri terțe independente. Aceste site-uri sunt furnizate doar ca un avantaj pentru vizitatorii noștri și nu sunt sub controlul Solina. Solina nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul Site-urilor sau al platformelor digitale care sunt legate pe Site.

5. Confidențialitate

5.1. Acordăm o mare importanță confidențialității dvs. și, atunci când prelucrăm datele dvs. personale, vom respecta toată legislația relevantă în vigoare.
5.2. În nostru Politicii de Cookie-uri, veți găsi mai multe informații despre modul în care colectăm și procesăm datele dvs. personale.
Înainte de a utiliza Site-ul nostru, trebuie să fiți de acord cu Politica de Confidențialitate și Cookie-uri.

6. Răspundere

6.1. Toate garanțiile, condițiile și declarațiile sugerate altcumva de legile aplicabile cu privire la Site sunt excluse în cea mai mare măsură permisă de lege și sunt respinse. În special, nu declarăm sau garantăm că Site-ul este fără erori, fără viruși sau alte componente dăunătoare sau că defectele vor fi corectate. În acest sens, trebuie să vă luați propriile măsuri de precauție. În măsura permisă de lege, în nici un caz nu vom fi răspunzători pentru orice pierderi sau daune cauzate de un atac de tip refuz-serviciu, viruși sau alte materiale nocive tehnologic care pot infecta calculatorul dvs., programele de calculator, datele sau alte materiale protejate prin utilizarea Site-ului nostru.

6.2. Sunteți de acord că, pe baza acestor Termeni de Utilizare, putem fi trași la răspundere numai în măsura în care prejudiciul suferit de dvs. ne poate fi atribuit în mod direct. Pentru a evita orice dubiu, nu putem fi trași la răspundere pentru reclamațiile rezultate din
-utilizarea neautorizată de către dvs. a Site-ului;
– modificarea Site-ului (sau a unor părți ale acestuia) de către dvs. sau de către terți;
– utilizarea de către dvs. a site-ului în combinație cu produse sau servicii care nu ne aparțin.

6.3. Cu excepția cazurilor interzise de lege, Solina nu va fi în niciun caz răspunzător față de dvs. pentru daune indirecte, subsecvente, exemplare, incidentale sau punitive, inclusiv profituri pierdute, chiar dacă Solina a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

6.4. Site-ul poate conține inexactități și erori tipografice. Nu garantăm acuratețea sau caracterul complet al conținutului și serviciilor oferite pe site-ul nostru. În plus, ne rezervăm în mod expres dreptul de a corecta orice informații eronate de pe site.

6.5. Nu vom fi răspunzători în niciun fel pentru niciun fel de daune rezultate din actele sau omisiunile dvs. pe baza conținutului disponibil pe site. De asemenea, nu putem fi trași la răspundere pentru acțiuni, erori, omisiuni, declarații, garanții, încălcări sau omisiuni ale furnizorilor de servicii independenți terți.

7. Disclaimer

7.1. Solina nu promite că site-ul sau orice conținut, serviciu sau caracteristică a Site-ului va fi fără erori sau neîntreruptă, sau că orice defecte vor fi corectate, sau că utilizarea de către dvs. a Site-ului va oferi rezultate specifice. Site-ul și conținutul său sunt livrate “ca atare” și “în funcție de disponibilitate”. Toate informațiile furnizate pe Site pot fi modificate fără notificare prealabilă. Solina nu se poate asigura că orice fișiere sau alte date pe care le descărcați de pe Site nu vor conține viruși sau caracteristici de contaminare sau distructive. Solina declină toate garanțiile, exprese sau implicite, inclusiv orice garanții de acuratețe, neîncălcare, vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop. Solina declină orice răspundere pentru actele, omisiunile și conduita oricărei terțe părți în legătură cu sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a Site-ului și/sau a oricăror Servicii. Sunteți pe deplin responsabil pentru utilizarea de către dvs. a Site-ului și a oricăror site-uri asociate. Singura dvs. soluție împotriva Solina legat de orice nemulțumire cu privire la Site sau orice Conținut este să încetați utilizarea Site-ului sau a oricărui astfel de conținut. Această limitare a scutirii face parte din înțelegerea dintre părți.

7.2. Recunoașteți și sunteți de acord că există riscuri asociate cu transmiterea și stocarea informațiilor pe Internet și că nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere de date, inclusiv, dar fără a se limita la, conținutul utilizatorului.

8. Despăgubire

8.1. Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați Solina Grup, funcționarii, directorii, acționarii, predecesorii, succesorii în drepturi, angajații, agenții, filiale și afiliați, de orice pretenție, pierdere, răspundere, reclamație sau cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților), făcute împotriva Solina Grup de către orice terță parte din cauza sau care decurg din sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a Site-ului.

9. Modificări

9.1. Solina își rezervă dreptul de a face oricare dintre următoarele, în orice moment, fără notificare sau răspundere: (1) să modifice, să suspende sau să înceteze exploatarea sau accesarea Site-ului, sau orice parte a Site-ului, pentru orice motiv; (2) să modifice sau să schimbe Site-ul web, sau orice parte a Site-ului, precum și orice politicile aplicabile sau condițiile; și (3) să întrerupă funcționarea Site-ului , sau orice parte a Site-ului, după cum este necesar pentru a efectua o mentenanță de rutină sau non-rutină, pentru corectarea erorilor, sau alte modificări.
9.2. Orice astfel de modificări, completări sau modificări ale Termenilor și Condițiilor și/sau Site-ului vor intra în vigoare imediat după punerea lor la dispoziție pe site sau după notificarea dvs. Prin continuarea utilizării Site-ului, sunteți de acord cu modificările, completările sau modificările aduse Termenilor și Condițiilor și/sau Site-ului.
9.3. Nu aveți dreptul de a modifica, completa sau modifica acești Termeni și Condiții în niciun fel.
9.4. Vă recomandăm să verificați periodic Termenii și Condițiile pentru a vă asigura că sunteți la curent cu cei mai recenți Termeni și condiții pe care trebuie să le respectați.

10. Rezilierea

10.1. Sunteți de acord că Solina poate, la discreția sa exclusivă și fără notificare prealabilă, să vă rezilieze accesul la Site și/sau să vă blocheze accesul viitor la Site, dacă determinăm că ați încălcat acești Termeni și Condiții sau alte acorduri sau linii directoare care pot fi asociate cu utilizarea de către dvs. a Site-ului. De asemenea, sunteți de acord că orice încălcare de către dvs. a acestor Termeni și Condiții va constitui o practică comercială ilegală și neloială și va cauza un prejudiciu ireparabil companiei Solina, pentru care daunele bănești ar fi inadecvate, și sunteți de acord ca Solina să obțină măsuri reparatorii sau echitabile pe care Solina o consideră necesară sau adecvată în astfel de circumstanțe. Aceste căi de atac se adaugă oricăror alte căi de atac pe care Solina le poate avea în justiție sau în echitate.

10.2. Sunteți de acord că Solina poate, la discreția sa exclusivă și fără notificare prealabilă, să vă rezilieze accesul la Site, pentru un motiv, care include (dar nu se limitează la) (1) solicitări din partea forțelor de ordine sau a altor agenții guvernamentale, (2) o solicitare din partea dvs., (3) întreruperea sau modificarea materială a Site-ului sau a oricărui serviciu oferit pe sau prin intermediul Site-ului sau (4) probleme sau chestiuni tehnice neașteptate.

11. Diverse

I. Întregul acord

11.1. Acești Termeni și Condiții, împreună cu Politica noastră de Confidențialitate și Cookie-uri, constituie întregul acord între dvs. și Solina cu privire la utilizarea de către dvs. a Site-ului și înlocuiesc sau anulează prin prezenta orice alte acorduri sau înțelegeri scrise sau orale existente anterior între dvs. și Solina cu privire la o astfel de utilizare.

II. Separabilitate
11.2. Dacă orice prevedere a acestor Termeni și Condiții este considerată de o instanță sau de un alt tribunal de jurisdicție competentă ca fiind nulă sau inaplicabilă, celelalte prevederi ale acestor Termeni și Condiții vor rămâne aplicabile. Prevederea nulă și inaplicabilă va fi considerată modificată pentru a fi valabilă și aplicabilă în cea mai mare măsură permisă de lege.

III. Delegare
11.3. Acești Termeni și Condiții nu vor fi considerați sau interpretați că ar conferi drepturi sau căi de atac niciunei terțe părți.

IV. Legea aplicabilă și jurisdicția
11.4. Termenii și Condițiile vor fi guvernate exclusiv de și interpretate în conformitate cu legislația franceză și nu vor fi interpretate în conformitate cu orice legi sau reglementări contradictorii. Instanțele și tribunalele din Rennes au jurisdicție exclusivă în cazul în care apare un litigiu în legătură cu Termenii și Condițiile.